top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste účastníkem námi pořádaných akcí nebo odběratelem novinek, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.
Seznamte se, prosím, s našimi zásadami pro ochranu osobních údajů a se svými právy, která máte v souvislosti s GDPR (nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

Základní pojmy

Osobním údajem mohou být kromě kontaktních údajů fyzické osoby také další informace, např. o využívání určitých služeb nebo technické údaje jako je IP adresa.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace s osobními údaji ze strany správce nebo zpracovatele.

Správcem Vašich osobních údajů je Yakeen J. Helus, IČO: 46830642, se sídlem Trojanova 16, Praha 2. Jako správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, a pověřujeme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat, např. dodavatele účetních služeb nebo správce webu www.jakzitspolu.cz, který provozuje.

Kontaktní informace

Pokud se na nás budete chtít obrátit stran zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: info@jakzitspolu.cz, nebo telefonicky kontaktovat na telefonu +420 608407802.

Účely zpracování a rozsah zpracovávaných údajů​

  • Zákonná povinnost – vedení účetnictví

Jste-li platícími účastníky na našich akcích, vystavujeme Vám fakturu nebo jiný účetní doklad a tyto doklady obsahující Vaše osobní a fakturační údaje ze zákona archivujeme po dobu 10 let.

  • Oprávněný zájem – pro náš marketing

Jste-li účastníky na našich akcích, zpracováváme Vaše osobní údaje pro potřeby zasílání novinek a pozvánek na akce, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon. Z odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu na konci hromadného mailu nebo přímo na adrese info@jakzitspolu.cz

  • Na základě souhlasu – pro náš marketing

K obdobnému účelu a stejném rozsahu jako v předchozím případě zpracováváme Vaše údaje též tehdy, pokud jste se přihlásili k odběru novinek nebo jinak explicitně vyjádřili svůj souhlas se zasíláním novinek a pozvánek na akce. I v tomto případě se můžete z odběru novinek kdykoli odhlásit pomocí odkazu na konci hromadného mailu nebo přímo na adrese info@jakzitspolu.cz

  • Oprávněný zájem – foto a video dokumentace

Při seminářích používáme záznamové přístroje jako fotoaparáty, videokamery, smartphony apod. pro zachycení důležitých momentů. Veřejné sdílení těchto záznamů, pokud na nich můžete být identifikováni nebo jejich šíření ve spojení s Vaším jménem, ovšem proběhne pouze na základě Vašeho souhlasu.

  • Oprávněný zájem - Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Tyto dočasné soubory uchováváme po dobu 30 dnů. Poté se automaticky mažou.

Zabezpečení a ochrana Vašich osobních údajů

Pro zpracování osobních údajů využíváme běžně používané služby a aplikace zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují, např. Google

K vašim osobním údajům mají přístup pouze lektoři seminářů: Yakeen J. Helus a Filip Karda, kteří jsou pověřeni plněním konkrétního úkolu a vázáni mlčenlivostí.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:  info@jakzitspolu.cz

  • Právo na přístup

Můžete kdykoli vyzvat, abychom Vám doložili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

  • Právo na upřesnění

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

  • Právo na omezení zpracování

Toto právo můžete využít, pokud chcete omezit rozsah zpracování nebo pokud se domníváte, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat. Příkladem takového omezení je Vaše odhlášení z odběru novinek.

  • Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. Smažeme všechny Vaše osobní údaje, k jejichž uchování nejsme vázáni zákonnou povinností jako je např. povinnost evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem.

  • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte podezření, že s Vašimi údaji zacházíme v rozporu se zákonem, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvítáme nicméně, když budete komunikovat nejprve s námi.

 

bottom of page